Artykuł w Gazecie Krakowskiej – 100 medali

W czerwcu 2014r. ukazał się obszerny artykuł w Gazecie Krakowskiej z okazji zdobycia setnego medalu przez zawodników Klubu Szermierzy „Grass-Hopper” Kalwaria oraz wywalczenia przez Alicję Goczał 1 miejsca w Igrzyskach Dzieci w Mikołowie.

Gazeta Krakowska 20062014