Nasi Zawodnicy

Alicja Goczał                                                                                                                                                             Michał Płaczek

    

 

 

 

 

 

 

Daniel Filek                                                                                                                                                             Mikołaj Radosz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireneusz Filek                                                                                                                                                         Szymon Wodniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliwia Garus                                                                                                                                                                                                       Franciszek Fraś

Patrycja Koziołek                                                                                                                                Anna Długosz                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Foryś                                                                                                                                    Wiktoria Gibas