Dane klubu

Stowarzyszenie Klub Sportowy „GRASS-HOPPER” Kalwaria

34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Zjednoczenia 53
NIP: 5512614340 – REGON: 12243122
Konto Klubu: Bank PEKAO S.A. 43 1240 4197 1111 0010 4249 8796