Kronika Beskidzka z 19 grudnia 2013r.

Artykuł  w Kronice Beskidzkiej z grudnia 2013 o naszych zawodnikach: Kronika Beskidzka 19122013