Turniej w Krakowie o Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty 16.06.2014