XX Turniej Szermierczy „Prix de Virholat” w Sninie 31.01.2015r.