Druga rocznica Klubu – wystąpienie Prezesa Bogdana Bieli