Sponsorzy i Partnerzy

GRASS-HOPPER Polska

Sponsor strategiczny klubu od 2011 do dzisiaj

Od samego początku działalności klubu Firma jest sponsorem strategicznym. Jej nazwa i logotyp jest zawarta w nazwie klubu i herbie.

Powiązana osobowo z Prezesem Klubu Bogdanem Bielą będącego jednocześnie współwłaścicielem firmy.

 

MIASTO KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Sponsor klubu od 2012 do dzisiaj

Miasto Kalwaria Zebrzydowska wspomaga corocznie klub dofinansowując działalność pozarządową dotacjami przeznaczonymi na sport.

Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych dodatkowo Miasto przeznacza dodatkowe środki na organizację zawodów oraz zakup sprzętu.

Nazwa Kalwaria jest umieszczona w nazwie klubu, natomiast barwy Miasta – żółto-czerwone są kolorami przewodnimi herbu.

 

RYŁKO

Sponsor klubu od 2013 do dzisiaj

Firma Ryłko uczestniczy w sponsorowaniu zawodów sportowych „O Puchar Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” organizowanych przez Nasz Klub.

Liczymy, że firma zdobędzie się na wyprodukowanie butów dla szermierzy ;0

 

WGB – Wadowicka Grupa Biznesowa

Sponsor klubu od 2014 do dzisiaj

Regionalna grupa biznesowa w ramach pomocy w działalności pozabiznesowej wspomogła organizację zawodów w 2014 roku

Przypominamy członkom grupy, że posiadamy sekcję amatorską, gdzie można powalczyć białą bronią (bez konsekwencji prawnych) i odstresować się od pracy.

 

POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY

Partner klubu od samego początku – klub posiada licencję nr 108/2011 wydaną dnia 16 listopada 2011 r.

Ogólnopolska organizacja zrzeszająca wszystkie kluby szermiercze w Polsce, na stronie internetowej www.pzszerm.pl znajdują się zawodnicy, zawody, klasyfikacje itp.

Dobrze już nas tam znają ze względu na osiągnięte już wyniki…. a co będzie później….

 

OPTISOFA

Sponsor klubu od 2013 do dzisiaj

Ogólnopolska dynamiczna firma meblowa z naszego regionu, tak jak nasi zawodnicy wiedzą co to jest precyzja.

Kiedyś zaprojektujemy pierwszą sofę dla szermierzy…

 

AVIVA – Mieczysław Studniarz

Sponsor klubu od 2013 do dzisiaj

Firma znana z ubezpieczeń na życie reprezentowana przez głównego przedstawiciela w regionie Pana Mieczysława Studniarza.

Mamy nadzieję, że ubezpieczenia na życie dla szermierzy są niskiego ryzyka.

 

WadowiceNET – I.S.I „WPSYSTEM” S.C.

Sponsor Klubu od 2013 do dzisiaj

Największy regionalny dostawca internetu zapewnia klubowi dostęp do internetu oraz organizuje specjalne łącza podczas turniejów organizowanych przez klub.

W szermierce także używamy kabli, może spróbujemy walki na światłowody….